14/05/2014

Περιγραφή: Θα γίνει ανάλυση της αξιολόγησης των στόχων, στην αποκατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία.   Στη συνέχεια θα γίνει γενική αναφορά στην Υποστηρικτική Τεχνολογία και πως μπορεί να γίνει μέρος του προγράμματος αποκατάστασης.   Με ποιους τρόπους θα αξιολογήσουμε τους ασθενείς, ώστε να προσφέρουμε τεχνολογική λύση, η οποία θα είναι εφικτή οικονομικά, όσο το δυνατόν απλούστερη στην εφαρμογή, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο φάσμα ασθενών.   Πώς το κινητικό, μορφωτικό, οικονομικό και νοητικό επίπεδο των ασθενών, επηρεάζει και περιορίζει την επιλογή των πιθανών λύσεων, σε επίπεδο εφαρμογών. Τέλος θα παρουσιαστούν περιπτώσεις ασθενών.

Τόπος: Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου, Δαναΐδων και Αντιγόνης 56, 15232 Χαλάνδρι

Χρόνος: 19/05/2014, 19:30-21:30

Διάρκεια: 2 εκπαιδευτικές ώρες

Δηλώσεις συμμετοχής: στείλτε μήνυμα στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της ΕΕΕΥΤ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )