12/01/2018

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, στις 11:00 – 14:00 στο ίδιο μέρος.
Οδηγίες πρόσβασης - χάρτης: http://speech.di.uoa.gr/sppages/mapgr.htm
 
Σύμφωνα με το καταστατικό τα θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι:

  1. Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και προϋπολογισμού.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 14/1/2018 ταμειακώς τακτοποιημένοι καταβάλλοντας το ποσό των 30€ για το έτος 2017 αν είναι τακτικά μέλη ή το ποσό των 15€ αν είναι επικουρικά μέλη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση εκπροσώπησή σας από τρίτους, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να φέρει σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο (επικυρωμένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής)  που θα κατατεθεί στην Γραμματεία της ΕΕΕΥΤ.
 
Μετά τιμής,
 
Η Πρόεδρος , Καλλιόπη Λάππα

Ο Γενικός Γραμματέας,  Κυριάκος Καραμπατζιάκης